Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup systemów kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego MPL/PF/FZ/241/3/04/24 2024-04-18 08:54 2024-06-28 10:00
2. Rozbudowa istniejącego systemu BHS etap 2 – modernizacja o dwie linie przylotów wraz z przenośnikami karuzelowymi MPL/PF/FZ/241/3/06/23 2023-12-11 09:27 2024-01-29 11:00
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.” MPL/PF/FZ/241/3/01/21 2021-06-22 09:09 2021-07-28 10:00
4. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie nowego terminala Cargo wraz z infrastrukturą towarzyszącą MPL/PF/FZ/241/3/03/21 2021-05-07 09:14 2021-07-13 06:33
5. Budowa nowego terminala Cargo na terenie MPL MPL/PF/FZ/241/3/05/20 2020-12-28 09:37 2021-03-25 10:00
6. Kompleksowa usługa utrzymania czystości we wskazanych obiektach MPL oraz na terenach zewnętrznych MPL w okresie 01.07.2021. – 31.03.2025. MPL/PF/FZ/241/3/04/20 2020-12-23 09:16 2021-03-03 10:00
7. Obsługa osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (PRM) na obszarze działania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. w okresie 48 miesięcy, MPL/PF/FZ/241/3/03/20 2020-09-18 09:05 2020-10-21 10:00
8. Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki lotniskowej do oczyszczania nawierzchni utwardzonych w 2021 roku. MPL/PF/FZ/241/3/02/20 2020-07-07 09:35 2020-08-20 11:00
9. Opracowanie koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo – usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru MPL/PF/FZ/241/3/05/19 2019-12-24 09:16 2020-05-20 13:25
10. Rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. MPL/PF/FZ/241/3/04/19 2019-12-20 09:11 2020-03-04 10:00
11. Zakup pojazdów i samochodu specjalnego na potrzeby Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej MPL/PF/FZ/241/3/02, 03/19 2019-11-14 09:18 2020-01-10 10:00
Legenda
- Current
- Archive